განრიგი

რეისი #CP0028

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 30.01.2024 11:00 - ჩასვლა 01.02.2024

რეისი #PC0028

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 02.02.2024 11:00 - ჩასვლა 04.02.2024


რეისი #CP0029

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 06.02.2024 11:00 - ჩასვლა 08.02.2024

რეისი #PC0029

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 09.02.2024 11:00 - ჩასვლა 11.02.2024


რეისი #CP0030

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 13.02.2024 11:00 - ჩასვლა 17.02.2024

რეისი #PC0030

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 18.02.2024 11:00 - ჩასვლა 21.02.2024


რეისი #CP0031

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 23.02.2024 11:00 - ჩასვლა 25.02.2024

რეისი #PC0031

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 26.02.2024 11:00 - ჩასვლა 29.02.2024


რეისი #CP0032

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 01.03.2024 11:00 - ჩასვლა 03.03.2024

რეისი #PC0032

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 04.03.2024 11:00 - ჩასვლა 07.03.2024


რეისი #CP0033

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 08.03.2024 11:00 - ჩასვლა 10.03.2024

რეისი #PC0033

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 11.03.2024 11:00 - ჩასვლა 14.03.2024


რეისი #CP0034

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 15.03.2024 11:00 - ჩასვლა 17.03.2024

რეისი #PC0034

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 18.03.2024 11:00 - ჩასვლა 21.03.2024


რეისი #CP0035

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 22.03.2024 11:00 - ჩასვლა 24.03.2024

რეისი #PC0035

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 25.03.2024 11:00 - ჩასვლა 28.03.2024


რეისი #CP0036

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 29.03.2024 11:00 - ჩასვლა 31.03.2024

რეისი #PC0036

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 01.04.2024 11:00 - ჩასვლა 04.04.2024


რეისი #CP0037

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 05.04.2024 11:00 - ჩასვლა 07.04.2024

რეისი #PC0037

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 08.04.2024 11:00 - ჩასვლა 11.04.2024


საყურადღებო!
გთხოვთ გასვლამდე მინიმუმ 12 საათით ადრე მობრძანდეთ ბორანზე მოსახვედრად ფოთში. გთხოვთ მობრძანდეთ პარაკევს 11:00-მდე ბორანზე მოსახვედრად კონსტანცაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ვერ მოხვდეთ სასურველ გამგზავრებაზე.
მოცემული განრიგი შეიძლება შეიცვალოს ამინდის, სანავიგაციო ან გაუთვალისწინებელი პირობების გამო.