განრიგი

რეისი #CP0015

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 12.10.2023 23:00 - ჩასვლა 15.10.2023

რეისი #PC0015

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 16.10.2023 11:00 - ჩასვლა 18.10.2023


რეისი #CP0016

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 20.10.2023 23:00 - ჩასვლა 23.10.2023

რეისი #PC0016

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 24.10.2023 11:00 - ჩასვლა 26.10.2023


რეისი #CP0017

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 27.10.2023 23:00 - ჩასვლა 30.10.2023

რეისი #PC0017

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 31.10.2023 11:00 - ჩასვლა 02.11.2023


რეისი #CP0018

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 03.11.2023 23:00 - ჩასვლა 06.11.2023

რეისი #PC0018

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 11.11.2023 11:00 - ჩასვლა 14.11.2023


რეისი #CP0019

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 15.11.2023 23:00 - ჩასვლა 17.11.2023

რეისი #PC0019

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 18.11.2023 11:00 - ჩასვლა 20.11.2023


რეისი #CP0020

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 23.11.2023 23:00 - ჩასვლა 25.11.2023

რეისი #PC0020

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 30.11.2023 11:00 - ჩასვლა 02.12.2023


რეისი #CP0021

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 04.12.2023 23:00 - ჩასვლა 06.12.2023

რეისი #PC0021

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 07.12.2023 11:00 - ჩასვლა 09.12.2023


რეისი #CP0022

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 11.12.2023 23:00 - ჩასვლა 13.12.2023

რეისი #PC0022

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 14.12.2023 11:00 - ჩასვლა 16.12.2023


რეისი #CP0023

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 18.12.2023 23:00 - ჩასვლა 20.12.2023

რეისი #PC0023

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 21.12.2023 11:00 - ჩასვლა 23.12.2023


რეისი #CP0024

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 25.12.2023 23:00 - ჩასვლა 27.12.2023

რეისი #PC0024

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 28.12.2023 11:00 - ჩასვლა 30.12.2023


საყურადღებო!
გთხოვთ გასვლამდე მინიმუმ 12 საათით ადრე მობრძანდეთ ბორანზე მოსახვედრად ფოთში. გთხოვთ მობრძანდეთ პარაკევს 11:00-მდე ბორანზე მოსახვედრად კონსტანცაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ვერ მოხვდეთ სასურველ გამგზავრებაზე.
მოცემული განრიგი შეიძლება შეიცვალოს ამინდის, სანავიგაციო ან გაუთვალისწინებელი პირობების გამო.