განრიგი

რეისი #CPA001

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 16.04.2024 11:00 - ჩასვლა 19.04.2024

რეისი #PCA001

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 21.04.2024 11:00 - ჩასვლა 24.04.2024


რეისი #CPA002

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 25.04.2024 11:00 - ჩასვლა 28.04.2024

რეისი #PCA002

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 29.04.2024 11:00 - ჩასვლა 01.05.2024


რეისი #CPA003

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 03.05.2024 11:00 - ჩასვლა 07.05.2024

რეისი #PCA003

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 08.05.2024 11:00 - ჩასვლა 11.05.2024


რეისი #CPA004

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 23.05.2024 11:00 - ჩასვლა 26.05.2024

რეისი #PCA004

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 30.05.2024 11:00 - ჩასვლა 04.06.2024


რეისი #CPA005

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 13.06.2024 11:00 - ჩასვლა 18.06.2024

რეისი #PCA005

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 27.06.2024 11:00 - ჩასვლა 01.07.2024


რეისი #CPA006

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 05.07.2024 11:00 - ჩასვლა 08.07.2024

რეისი #PCA006

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 10.07.2024 11:00 - ჩასვლა 14.07.2024


რეისი #CPA007

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 15.07.2024 11:00 - ჩასვლა 19.07.2024

რეისი #PCA007

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 20.07.2024 11:00 - ჩასვლა 24.07.2024


რეისი #CPA008

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 25.07.2024 11:00 - ჩასვლა 29.07.2024

რეისი #PCA008

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 30.07.2024 11:00 - ჩასვლა 03.08.2024


რეისი #CPA009

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 04.08.2024 11:00 - ჩასვლა 08.08.2024

რეისი #PCA009

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 09.08.2024 11:00 - ჩასვლა 13.08.2024


რეისი #CPA0010

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 14.08.2024 11:00 - ჩასვლა 18.08.2024

რეისი #PCA0010

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 19.08.2024 11:00 - ჩასვლა 23.08.2024


საყურადღებო!
გთხოვთ, გასვლამდე მინიმუმ 12 საათით ადრე მობრძანდეთ ბორანზე მოსახვედრად ფოთში.
გთხოვთ, მობრძანდეთ მინიმუმ 24 საათით ადრე ბორანზე მოსახვედრად კონსტანცაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ვერ მოხვდეთ სასურველ გამგზავრებაზე.
მოცემული განრიგი შეიძლება შეიცვალოს ამინდის, სანავიგაციო ან გაუთვალისწინებელი პირობების გამო.

რეისი #CP0042

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 29.05.2024 11:00 - ჩასვლა 01.06.2024

რეისი #PC0042

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 04.06.2024 11:00 - ჩასვლა 06.06.2024


რეისი #CP0043

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 11.06.2024 11:00 - ჩასვლა 13.06.2024

რეისი #PC0043

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 14.06.2024 11:00 - ჩასვლა 16.06.2024


რეისი #CP0044

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 17.06.2024 11:00 - ჩასვლა 19.06.2024

რეისი #PC0044

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 23.06.2024 11:00 - ჩასვლა 25.06.2024


რეისი #CP0045

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 27.06.2024 11:00 - ჩასვლა 30.06.2024

რეისი #PC0045

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 01.07.2024 11:00 - ჩასვლა 03.07.2024


რეისი #CP0046

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 06.07.2024 11:00 - ჩასვლა 09.07.2024

რეისი #PC0046

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 10.07.2024 11:00 - ჩასვლა 12.07.2024


რეისი #CP0047

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 13.07.2024 11:00 - ჩასვლა 16.07.2024

რეისი #PC0047

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 17.07.2024 11:00 - ჩასვლა 19.07.2024


რეისი #CP0048

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 20.07.2024 11:00 - ჩასვლა 22.07.2024

რეისი #PC0048

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 23.07.2024 11:00 - ჩასვლა 25.07.2024


რეისი #CP0049

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 26.07.2024 11:00 - ჩასვლა 28.07.2024

რეისი #PC0049

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 29.07.2024 11:00 - ჩასვლა 31.07.2024


რეისი #CP0050

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 01.08.2024 11:00 - ჩასვლა 03.08.2024

რეისი #PC0050

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 04.08.2024 11:00 - ჩასვლა 06.08.2024


რეისი #CP0051

 კონსტანცა - ფოთი
 გამგზავრება 07.08.2024 11:00 - ჩასვლა 09.08.2024

რეისი #PC0051

 ფოთი - კონსტანცა
 გამგზავრება 10.08.2024 11:00 - ჩასვლა 12.08.2024


საყურადღებო!
გთხოვთ, გასვლამდე მინიმუმ 12 საათით ადრე მობრძანდეთ ბორანზე მოსახვედრად ფოთში.
გთხოვთ, მობრძანდეთ მინიმუმ 24 საათით ადრე ბორანზე მოსახვედრად კონსტანცაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ვერ მოხვდეთ სასურველ გამგზავრებაზე.
მოცემული განრიგი შეიძლება შეიცვალოს ამინდის, სანავიგაციო ან გაუთვალისწინებელი პირობების გამო.